วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมจิตอาสา : ทำความสะอาดวัดจอมบึง/ทำความสะอาดอาคารเรียน

กิจกรรมจิตอาสา : ทำความสะอาดวัดจอมบึง /ทำความสะอาดอาคารเรียนประโยชน์ที่ได้รับ : ได้ความภาคภูมิใจในการทำความดี และทำความสะอาคอาคารให้น่าเรียนมากขึ้น บรรยากาสในห้องเรียนก็จะได้ดี น่าเรียน มีความสุขในการเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น